cargo boxes

Товари Италия - Украина

Lardi-Trans е международна логистична платформа за публикуване на обяви за търсене на товари по маршрута Италия - Украина за автомобилен транспорт.

Потребители от 89 държави вече използват нашите услуги. Ежедневно на платформата Lardi-Trans се публикуват хиляди обяви, сред които вие винаги може да намерите подходящ товар между държавите Италия и Украина.

С помощта на функциите на Lardi-Trans вие може лесно да намерите свободни товари от Италия до Украина и да спестявате логистични разходи, получавайки максимална печалба от всеки курс.

Товари за транспортиране Италия - Украина

443
товари очакват транспортиране
Товари по всички дестинации
56285
Товари за транспортиране Италия - Украина

Статистика за миналия месец

Популярни товари Италия - Украина

73%
тнп
10%
оборудование
5%
вино
3%
запчасти
3%
макаронные изделия
1%
стройматериалы
1%
алкоголь
1%
сырьё
1%
консервация
1%
металл

Популярни дестинации

Оптимизирайте разходите за транспорт: търсене на попътни товари Италия - Украина

Търсенето на попътни товари по маршрута Италия - Украина е бърз и рентабилен начин за доставяне на товари. Тези превози предоставят възможност да се използва свободното пространство в товарния автомобил максимално ефективно, подобрявайки КПД и генерират допълнителна печалба на превозвача с минимални разходи за товародателя.

Намирането на попътен товар по маршрута Италия - Украина позволява да покриете разходите си за амортизация и празния пробег, което от своя страна увеличава приходите на собсвеника и шофьора. По този начин намирането на попътен товар на платформата Lardi-Trans е изгодно за всички страни.

Съвети за търсене на попътни товари без посредници по маршрута Италия - Украина

За да намерите подходящ товар за превозване от Италия до Украина, трябва да отчитате няколко важни фактора.

  • Първо, трябва да имате предвид вида товар. Той трябва да е от същата категория товари, тъй като превозването на товари от различни категории не се допуска. Например, недопустимо е да се превозват хранителни продукти и химически препарати едновременно.
  • Второ, трябва да обърнете внимание на размерите на товара, доствян от град Италия до Украина. Трябва да се убедите, че разполагате с достатъчно свободно пространство за попътния товар.
  • Третият важен фактор е опаковката на товара. При избора на попътен товар трябва задължително да уточните как е опакован, за да се гарантира безопасността на превоза. Също така е необходимо да се убедите, че товара, който вие искате да вземете, е опакован по начин, който няма да повреди основния товар.
  • И последно, трябва да прецените сроковете. Всяко товарене и разтоварване отнема време, което вие трябва да имате, включително и за попълването на документите от страна на шофьора.