За спедитори

Lardi-Trans предлага ефективни решения в сферата на транспорта и логистиката. Използвайте функциите за намиране на превозвач, публикуване на обяви за товари и провеждане на търгове, за да получите оптималната транспортна услуга

toforwarder
search

Търсене на товари и транспорт

Платформата Lardi-trans има универсална търсачка на товари, а големият избор от опции ви позволява да отсеете най-изгодните за Вас оферти.

Функцията Автоматично търсене ще ви помогне да не изпуснете изгодни предложения за товари и ще ви изпрати известие.

Добавете товар и свободен камион

Добавете вашия камион на платформата Lardi-trans с вашите изисквания и получавайте оферти от товародатели.

Гъвкавите настройки на параметрите ще ви позволят да настроите добавянето на товари и камиони да бъде за всички потребители на платформата Lardi-trans или само за вашия списък с партньори

Вашата обява за товар ще достигне до хиляди потребители.

Добавянето на обява отнема ~3мин

vehicle

Лийдове

Управлявайте ефективно входящи заявки за товари без използването на допълнителен софтуер.

Функциите на Лийдовете автоматизират процеса на обработка на нови товари от получаването на информация до завършване на превоза, като фиксира желанията и финансовите изисквания на участниците в транспорта.

Създайте списък с потенциални превозвачи, като използвате вашата база данни или намерете нови в платформата Lardi-Trans. Изберете превозвач, който отговаря на всички критерии на обявата ви.

leads
carpark

Моите товари и камиони

С помощта на този инструмент вие може лесно да организирате вашите товари - създавайте, дублирайте, планирайте и публикувайте обяви за товари на платформата Lardi-Trans. След като публикувате обявата ще имате възможност да приемете най-изгодното предложение за транспорт на вашия товар.

За добавянето на голямо количество товари едновременно има възможност да се качва файл в CSV-формат.

Електронен документооборот

Вграденият софтуер за докумнетооборот повишава ефективността на вашия бизнес и спестява вашето време.

Съхранявайте и обмняйте документи с вашите партньори в неограничено количество.

document
transport

Търгове

Предоставят възможност да намалите разходите за транспорт

message

Вградена чат програма

Интуитивният интерфейс на вградената чат програма ви позволява лесно и безопасно да обменяте съобщения и файлове със служители и партньори без да напускате Lardi-trans

Останете на линия

Мобилното приложение Lardi - всичко необходимо където и да си

App StoreGoogle Play
Device