partner

Партньори на Lardi-Trans

Интегрирането на партньорски услуги ни позволява постоянно да разширяваме функциите на платформата Lardi-trans удържайки лидерството на пазара за товари

Станете партньор

GPS

SkyRiver

SkyRiver

Skyriver ‒ система за GPS мониторинг, управление и контрол на работата на автопаркове и служители. Интеграция с потребителите на системите 1С и Парус. Къстъм сайт и доработки на софтуера по искане на клиента.

CARGO UFC

CARGO UFC

Украински производител на устройства за проследяване на движението на МПС.

WebEye

WebEye

WebEye Украина - приложение за онлайн проследяване (GPS), електронни плащани за магистралите в Унгария (OBU), а също така решения в сферата на логистикиата, охрана и по ефективно исползване на наличните транспортни средства

Информационни системи

YouControl

YouControl

Системата YouControl е онлайн-услуга за проверка на фирма. Проверявайте контрагентите си и следете за промени. YouControl — пълно досие на всяка украинска фирма.

SpotGO

SpotGO

SpotGO — online портал за публикуване на товари

Temida

Temida

Temida — услуга за интелектуална проверка на контрагенти на базата на аналитични данни

Застраховане

EWA

EWA

EWA — застрахователен маркетплейс №1 за агенти и брокери