cargo boxes

Товари Украина

Lardi-Trans е международна логистична платформа за публикуване на обяви за търсене на товари по маршрута Украина за автомобилен транспорт.

Потребители от 89 държави вече използват нашите услуги. Ежедневно на платформата Lardi-Trans се публикуват хиляди обяви, сред които вие винаги може да намерите подходящ товар Украина.

С помощта на функциите на Lardi-Trans вие може лесно да намерите свободни товари от Украина и да спестявате логистични разходи, получавайки максимална печалба от всеки курс.

Товари за транспортиране Украина

29866
товари очакват транспортиране
Товари по всички дестинации
70814
Товари за транспортиране Украина

Статистика за миналия месец

Популярни товари Украина - Украина

57%
тнп
7%
напитки
7%
металл
5%
пиво
5%
кукуруза
5%
стройматериалы
4%
вода
3%
удобрения
3%
продукты
3%
оборудование

Популярни дестинации

Оптимизирайте разходите за транспорт: търсене на попътни товари Украина

Търсенето на попътни товари по маршрута Украина е е бърз и рентабилен начин за доставяне на товари. Тези превози предоставят възможност да се използва свободното пространство в товарния автомобил максимално ефективно, подобрявайки КПД и генерират допълнителна печалба на превозвача с минимални разходи за товародателя.

Намирането на попътен товар по маршрута Украина позволява да покриете разходите си за амортизация и празния пробег, което от своя страна увеличава приходите на собсвеника и шофьора. По този начин намирането на попътен товар на платформата Lardi-Trans е изгодно за всички страни.

Съвети за търсене на попътни товари без посредници по маршрута Украина

За да изберете подходящия товар от Украина, трябва да имате впредвид няколко важни фактора.

  • Първо, трябва да имате предвид вида товар. Той трябва да е от същата категория товари, тъй като превозването на товари от различни категории не се допуска. Например, недопустимо е да се превозват хранителни продукти и химически препарати едновременно.
  • Второ, трябва да обърнете внимание на размерите на товара, доствян от град Украина. Трябва да се убедите, че разполагате с достатъчно свободно пространство за попътния товар.
  • Третият важен фактор е опаковката на товара. При избора на попътен товар трябва задължително да уточните как е опакован, за да се гарантира безопасността на превоза. Също така е необходимо да се убедите, че товара, който вие искате да вземете, е опакован по начин, който няма да повреди основния товар.
  • И последно, трябва да прецените сроковете. Всяко товарене и разтоварване отнема време, което вие трябва да имате, включително и за попълването на документите от страна на шофьора.